Skip to content
Prosjekt Metalskolen | Altaskifer

Metalskolen, Danmark

Byggherre Metalskolen Jørlunde
Arkitekt Schmidt Hammer Lassen Architect
Entreprenør Elindco A/S
Byggherre rådgiver Rambøll
Sted Jørlunde, Danmark
Leverandør Zurface Denmark
Om prosjektet

Metalskolen, Danmark

Metallskolen Jørlunde eies av Dansk Metal og ble innviet i 1968 som Dansk Metals kurseiendom med 10.000 m2 bygninger med en omkringliggende park på 42 dekar land, fredet naturtomt ned til Buresøen. I dag er Metalskolen åpen for alle typer kurs og konferanser. Altaskifer ble brukt ved oppføringen av bygget og under utbyggingen i 2020. Vi har levert flere tusen kvadratmeter med skiferflis med både naturoverflate og med slipt overflate. Alle badeværelsene har skiferflis med slipt overflate.

Vil du høre hva vi kan hjelpe deg med?

Altaskifer brukes over hele verden, til fasader, forblending, forstøtning, gulv, parkanlegg, gågater, bassengområder, fortau, tak, trinn, opptrinn, vindusbrett, lister og sokler. Altaskifer kan leveres saget, klipt, med uregelmessige kanter og som råplater.

Kontakt oss