Skip to content
Altaskifer | Om oss

Om oss

Et lite stykke Alta

Altaskifer har levert arktisk kvalitetsskifer til hus, hage, park og anlegg siden 1933. 

Skiferen vår blir i dag brukt i inne- og utemiljø, i utallige private hjem og større prosjekter. Den uslitelige skiferen passer ypperlig til fasader, forblending, gulv, parkanlegg, tak, trinn m.m.

Altaskifer er ikke noe vi produserer eller utvikler. Vi henter den ut fra fjellet med gamle håndverkstradisjoner, i akkurat den tykkelsen skiferlagene er dannet i.

Våre ansatte

Vi selger Altaskifer med stolthet, og er her for våre kunder. Ønsker du direkte kontakt med en av våre ansatte? Vi hører gjerne fra deg!

Se mer
Asbjørn Wang Daglig leder

E: asbjorn.wang@altaskifer.com

T: (+47) 78 43 43 43

M: (+47) 970 65 472

Asbjørn Wang Daglig leder
Se mer
Fredrik Pettersen Leder produksjon og lager

E: fredrik@altaskifer.com

T: (+47) 78 43 43 43

M: (+47) 992 47 731

Fredrik Pettersen Leder produksjon og lager
Se mer
Tony Holmberg Regnskap og økonomi

 

E: tony@altaskifer.com

T: (+47) 78 43 43 43

M: (+47) 975 49 546

Tony Holmberg Regnskap og økonomi
Se mer
Rune Takkinen Salg med ansvar for logistikk

E: rune@altaskifer.com

T: (+47) 78 43 43 43 

M: (+47) 995 74 619

Rune Takkinen Salg med ansvar for logistikk
Se mer
Rolf Mathias Olsen Salg med ansvar for knust skifer

 

E: Mattias@altaskifer.com

T: (+47) 78 43 43 43

M: (+47) 948 80 432

Rolf Mathias Olsen Salg med ansvar for knust skifer

Vår historie

 • 800 millioner år siden

  Historien om Altaskifer starter for hele 800 millioner år siden. Kvartsittskiferen fra Alta er dannet ved avsetning av leire på bunnen av elver og vann gjennom millioner av år. Bladlignende glimmerkorn holdt seg flytende lengst, og dannet et belegg mellom hver årgang av kvarts og feltspat. Avsetningene havnet langsomt under store fjellmassiv, og under et voldsomt trykk og høy temperatur ble skiferen dannet. Gjennom store foldinger og skyvninger kom skiferen etter hvert opp i dagen i elvedalene innerst i Altafjorden. Mens selve skiferen er meget hard, virker glimmeren mellom lagflatene smørende og fettholdig, og gjør at skiferen klyver godt. Skiferforekomstene i Alta anses som Norges største.

 • 1858

  Siden 1850-tallet har det blitt hentet ut skifer i fjellsidene i elvedalene sør for Alta. De fem første som vi vet produserte for salg var alle sønner av de første gruvearbeiderne som innvandret til Alta fra Østerdalen og Gudbrandsdalen, etter at kobberverket startet opp i Kåfjord i 1826. De kom fra steder der skifer fra gammelt av hadde vært brukt som taktekking. I 1858 får Alta kirke skifer på taket. Dette er det eldste bygget som har Altaskifer på taket og ennå er i bruk.

 • 1890-1904

  Bybrannene i Hammerfest (1890) og Ålesund (1904) får stor innvirkning på utviklingen av skiferdriften som Altas desidert viktigste næring på 1900-tallet. Under oppbyggingen av de to byene er det behov for enorme mengder takskifer, noe som setter fart på både salg og utvikling av produksjonsmetoder i steinberget i Alta.

 • 1933

  En bitter konflikt om utvinning og salg av Altaskifer river Andelslaget i to og sender laget til skifteretten. En fraksjon av skiferdriverne stifter Alta Skiferbrudd Sa, med tettere bånd til kommunen og staten enn det Andelslaget hadde.

 • 1958

  AS Stensliperiet stiftes av ei gruppe forretningsmenn i Alta. Forretningsideen er å foredle de nye produktene flis og heller, som leveres fra steinberget.

 • 1959 og 1979

  Salgsselskapene Quartzite AG (eid av Alta Skiferbrudd Sa) og Alta Kwartsiet BV (eid av AS Stensliperiet) opprettes for å selge Altaskifer i Europa, og eksportmarkedene blir nå de viktigste for produktene fra Alta.

 • 1986 - 2006

  Nye eiere kommer inn og kjøper AS Stensliperiet. Fire eiere veksler på å eie produksjonsbedriften og styre salget.

 • 2014

  Altaskifer AS etableres av Alta Skiferbrudd Sa, som kjøper ut Mineras eierskap. Quartzite AG legges ned, og all aktivitet rundt skiferen i Alta styres fra nå av lokale hender. Altaskifer AS eies av Alta Skiferbrudd Sa, som igjen er et andelslag eid av skiferdriverne, fortsatt med vedtektene fra 1933 som rettesnor.

 • 2021

  Over 100 skiferdrivere leverer varer fra steinberget. Altaskifer AS fusjoneres inn i Alta Skiferbrudd Sa, og omsetningen runder 100 millioner. I tillegg til alle skiferdriverne som har leveranser, har selskapet 15 ansatte tilknyttet lager, administrasjon og produksjon. All skifer kommer fra samme brudd i Peska. Finnmarkseiendommen fornyer Alta Skiferbrudds konsesjon for uttak av skifer med 10 nye år.

Se mer

Visjon

Visjon

Vi skal skape mer bærekraftige og vakrere omgivelser for alle ved å produsere verdens beste skifer med det minste klimafotavtrykket.

Se mer

Misjon

Misjon

Altaskifer skal rekruttere og beholde de beste skiferprodusentene gjennom å tilby eierskap og deling av virksomhetens overskudd.

Vi skal investere i teknologi som reduserer klimafotavtrykket i produksjonen av videreforedlede produkter, og vi skal utvikle produkter som gir bedre utnyttelse av skiferblokkene og mest mulig verdiskaping per tonn uttatt masse.

Våre forhandlere

Vi har samarbeidspartnere og forhandlere over hele verden, som kan hjelpe deg det du måtte lure på rundt skiferen vår, montering, vedlikehold, levering og andre spørsmål du trenger svar på. 

 

Finn forhandler