Skip to content

Om skifer

Om Altaskifer

I SKIFERBRUDDET

Skiferen i Alta er dannet gjennom millioner av år, med ekstreme temperaturer og enormt trykk. Den er utsatt for vær og vind, og et av de hardeste byggematerialene som finnes. Forekomsten i Alta er blant verdens største registrerte forekomster av kvartsittskifer.

Altaskifer er ikke noe vi produserer eller utvikler. Vi henter den ut fra fjellet med gamle håndverkstradisjoner, i akkurat den tykkelsen skiferlagene er dannet i. Helt urørt er den likevel ikke, da vi sager den til med en sag drevet av arktisk vann og strøm. Det har blitt hentet ut skifer fra bruddene i Alta helt siden 1850-tallet.

Bærekraft og miljø

SÅ REN SOM DEN KAN BLI

Altaskiferen er et helt naturlig råmateriale som hentes ut på en så skånsom måte som mulig. Vi bruker svart krutt og rå muskelkraft ved uthenting. To tredjedeler av det vi selger er nærmest urørt. Vi har en ren produksjon, uten skadelige avfall helt frem til skiferen puttes på en bil og sendes til deg. Arktisk vann og strøm styrer sagen, og vi etterlater ingen fotavtrykk.

Altaskifer har tatt et bevisst valg om å jobbe mot FNs bærekraftmål, ved å ha en bærekraftig produksjon av stein. 

Vedlikehold

TA VARE PÅ SKIFEREN

Vedlikehold varierer noe basert på hvor skiferen er lagt, men Altaskifer er generelt ikke kravstor. Alta takskifer trenger ikke vedlikehold ved normalt brukt. Altaskifer lagt på gulv, trapper og stålbenker kan rengjøres og impregneres med egnede midler fra flere leverandører. Ved mur og tørrmur brukt utendørs er det tilstrekkelig å spyle med rent vann. 

FAQ

Lurer du på noe?

Vi har samlet de mest spurte spørsmålene vi får for å gjøre det enklere for deg. Her finner du også leggeveiledninger, kvalitetskriterier, informasjon om produkter og vedlikehold.

 

Les mer    Kontakt oss