Skip to content
Prosjekt Flyplassen i Leipzig | Altaskifer

Flyplassen i Leipzig

Arkitekt AP Brunnert, Stuttgart
Sted Leipzig, Tyskland
Utførende ARGE Airport Leipzig/Halle
Om prosjektet

Flyplassen i Leipzig

På flyplassen i Leipzig valgte de Altaskifer som belegningsstein både innendørs og utendørs. Skiferen står flott til de andre byggematerialene. Til sammen er det lagt nærmere 4000 m² hvor hver stein har samme bredde, men ulike lengder. Sklisikkerheten, som er høyere enn de aller fleste andre aktuelle materialer, var en av hovedgrunnene til at Altaskifer ble valgt.

Vil du høre hva vi kan hjelpe deg med?

Altaskifer brukes over hele verden, til fasader, forblending, forstøtning, gulv, parkanlegg, gågater, bassengområder, fortau, tak, trinn, opptrinn, vindusbrett, lister og sokler. Altaskifer kan leveres saget, klipt, med uregelmessige kanter og som råplater.

Kontakt oss